Fundacja Centrum Pomocy Cudzoziemcom

 

Statut fundacji Centrum Pomocy Cudzoziemcom

 

Dane podstawowe:

KRS: 0000469294

NIP: 5252578617

REGON: 146970254

 

Zarząd:

Kalina Czwarnóg – Prezeska Zarządu

 

Kontakt:

e-mail: biuro@cpc.org.pl

adres do korespondencji:

Centrum Pomocy Cudzoziemcom

ul. Krucza 6/14a

00-553 Warszawa